Codeig
Fire Safety Integrated SolutionsSemakan Status

Senarai Cawangan

  • Mengkaji dan menyemak pelan-pelan Arkitektural bagi memastikan keperluan-keperluan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (PKK) pasif sepertimana ditetapkan oleh undang-undang;

  • Menjalankan pemeriksaan bagi pengeluaran Perakuan Bomba (FC);

  • Melaksanakan penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) melalui pelaksanaan MBK;

  • Cawangan ini menjalankan pelbagai aktiviti pendidikan awam bagi membudayakan kesedaran keselamatan kebakaran kepada semua lapisan masyarakat. Ianya dilaksanakan di bawah aktiviti kempen keselamatan kebakaran yang merangkumi ceramah, demonstrasi, pameran, kawad pengungsian bangunan dan Mock Drill di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

  • Program dan aktiviti ini dijalankan mengikut kumpulan sasar di bawah penubuhan Pasukan Bomba Komuniti, Skuad Bomba, Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-Kanak (Kelab 3K) dan Celik SURI (Sedia Urus Risiko Isirumah).

  • Selain itu, cawangan ini juga telah dipertanggungjawabkan untuk menggerakkan Program “Satu Rumah 1 Alat Pemadam Api + Alat Pengesan Asap” (1RAPI) dan kempen kelamatan aktiviti di air di bawah Majlis Keselamatan Aktiviti di Air (MKAA) yang diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

  • Menyediakan dasar, arahan dan panduan pelaksanaan pengeluar perakuan pelesenan.

  • Mengkaji keperluan perundangan berkaitan dengan penggunaan atau premis yang selamat.

  • Memantau pelaksanaan pengeluaran perakuan pelesenan bangunan.