Codeig
PERMOHONAN PENYEWAAN RUANG PEJABAT (JRP)
Pemberitahuan

1. Sila isi borang ini dengan lengkap dan betul. Gunakan HURUF BESAR.

2. Semua maklumat bertanda * adalah wajib diisi.

Maklumat Permohonan


Maklumat Kementerian/Jabatan

(Sila rujuk no ruj surat permohonan.)Maklumat Pemohon
(Sila lampirkan surat daripada kementerian/jabatan.)