Codeig
BOMBA KOMUNITI

Objektif Penubuhan Pasukan

Bomba Komuniti adalah satu medium penyampaian maklumat berkaitan keselamatan dan pencegahan kebakaran bagi premis kediaman yang merangkumi perkampungan, taman perumahan, rumah panjang dan kampung air.


Keanggotaan
  • Jumlah ahli komuniti adalah sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang dalam satu pasukan.
  • Keanggotan adalah digalakkan kepada mereka yang berumur 18 tahun keatas.

Aktiviti bersama Ahli Pasukan
BombaKomuniti