Codeig
KELAB 3K

Objektif Penubuhan Celik Suri
  • Celik Suri adalah satu medium untuk menyampaikan mesej dan maklumat berhubung aspek keselamatan kebakaran di rumah kediaman yang merangkumi kepada kaum wanita terutamanya suri rumah tangga.
  • Skop pelaksanaan adalah merangkumi pangsapuri dan apartment, rumah panjang, taman perumahan, perkampungan, rumah apungan air dan setinggan.
  • Meningkatkan budaya keselamatan kebakaran dan amalan pencegahan kebakaran.
  • Memberikan pendedahan dan pengetahuan tentang teknik dan cara pelepasan diri sekiranya berlaku situasi kebakaran dan seterusnya memupuk semangat keprihatinan di kalangan kejiranan.

Keanggotaan

Jumlah ahli adalah sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang dalam satu pasukan.


Aktiviti bersama ahli-ahli Celik Suri
CelikSuri