Codeig
1RAPI

Pengenalan

Program 1RAPI (1 Rumah 1 Alat Pemadam Api + Alat Pengesan Asap) merupakan satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) di bawah program Transformasi Perkhidmatan Awam.


Objektif Program
  • Untuk memberi kesedaran tentang bahaya kebakaran dan keperluan pemasangan alat pemadam api dan pengesan asap terutamanya di rumah kediaman.
  • Ianya juga bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran penghuni untuk bertindak diperingkat awal bagi memadamkan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api.
  • Untuk memberi kesedaran untuk membuat pengungsian apabila alat pengesan asap aktif.

Aktiviti Program