Codeig
KELAB 3K

Objektif Penubuhan Kelab 3K
  • Kelab 3K adalah satu medium terbaik membentuk kesedaran kanak-kanak terhadap bahaya kebakaran.
  • Memberi pendedahan ringkas dan asas tentang hal-hal kebakaran.
  • Memberi pendedahan dan kesedaran kepada kanak-kanak tentang bahaya api.
  • Menyemaikan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak terhadap bahaya kebakaran.
  • Memberi pengetahuan tentang cara menyelamatkan diri dengan cara yang betul semasa kebakaran.

Keanggotaan

Untuk kanak-kanak prasekolah berumur lima (5) tahun hingga enam (6) tahun.


Aktiviti bersama ahli-ahli Kelab 3K
Kelab3K