Codeig
SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PENYEWAAN RUANG PEJABAT (JRP)

# No Rujukan JRP Nama Kementerian/Jabatan Alamat Premis Nama Pemohon Status Permohonan